مرکز تخصصی ماساژحس ناب(گیلان)

برای دریافت کارت هدیه,فرم زیر پر مطابق با پلن ها تکمیل نمایید

یک جلسه ماساژ ریلکسی (سوئدی)

150000 تومان
 •  

دو جلسه ماساژ ریلکسب (سوئدی) + یک جلسه صندلی

345000
300000 تومان
 •  

سه جلسه ماساژ سوئدی + یک جلسه ماساژ سر وصورت

520000
450000 تومان
 •  

چهارجلسه ماساژ سوئدی +یک جلسه ماساژ سر وصورت و یک جلسه ماساژ صندلی

715000
600000 تومان
 •  

پنج جلسه ماساژ سوئدی + یک جلسه ماساژ سوئدی رایگان

950000
750000 تومان
 •  

ده جلسه ماساژ سوئدی + دو جلسه ماساژ سوئدی رایگان+یک جلسه ماساژ سر وصورت+دوجلسه ماساژصندلی

1960000
1500000 تومان
 •  

۱۰ جلسه ماساژ صندلی یک ساعته و ۱۰ جلسه ماساژ پا ده دقیقه ای

700000
500000 تومان
 •  

گیفت باکس حاوی:یک عدد کارت هدیه(
پانزده دقیقه پاشویه+نیم ساعت ماساژ سرو صورت+یک ساعت ماساژ سوئدی ریلکسی)

350000 تومان
 • روغن معطر گیاهی
 • صابون لایه بردار لوفا
 • نمک اسپا

گیفت باکس حاوی: یک عدد کارت هدیه( پانزده دقیقه پاشویه+نیم ساعت ماساژ سرو صورت +یک ساعت ماساژ سوئدی ریلکسی +پدیکور پا)

450000 تومان
 • روغن معطر گیاهی
 • صابون لایه بردار لوفا
 • نمک اسپا
 • بسته ترکیبی دمنوش به لیمو و گل سرخ
 • *پدیکور پا شامل حمام آب گرم پا با مواد نرم کننده+کف سابی+سوهان کشی

گیفت باکس حاوی: یک عدد کارت هدیه( پانزده دقیقه پاشویه+نیم ساعت ماساژ سرو صورت +یک ساعت ماساژ سوئدی ریلکسی +پدیکور پا+ پاکسازی عمقی پوست صورت)

600000 تومان
 • روغن معطر گیاهی
 • صابون لایه بردار لوفا
 • نمک اسپا
 • بسته ترکیبی دمنوش به لیمو و گل سرخ
 • سنگ نمک
 • *پدیکور پا شامل حمام آب گرم پا با مواد نرم کننده+کف سابی+سوهان کشی
 • *پاکسازی عمقی پوست صورت شامل لایه برداری + بخور گرم + تخلیه کمدون + ماسک صورت +دستگاه میکرودرم
اسکرول به بالا